Botanic Garden
at Georgia Southern University

Botanic Garden at Georgia Southern University • 1503 Bland Avenue, PO Box 8039, Statesboro, GA 30460 • 912-478-1149