Garden of the Coastal Plain
at Georgia Southern University
Garden of the Coastal Plain at Georgia Southern University • 1505 Bland Ave., Statesboro, GA 30458 • (912) 871-1149